Kate Atherton ArtKate Atherton Art

Titel: Gilded Gion

Verkaufspreis CHF 760.-

Mass: 45 x 55 cm

Kate Atherton Art

Titel: Giesha in a lockdown

Verkaufspreis CHF 385.-

Mass: 50 x 39 cm

Kate Atherton Art

Titel: My head is Swimming! 

Verkaufspreis CHF 1097.-

Mass: 69 x 90 cm

Kate Atherton Art

Titel: A starry mountain night.

Verkaufspreis CHF 748.-

Mass: 60 x 90 cm